ناوگان فروش

تک نان انواع مختلفی از وسایل نقلیه توزیع را برای ارائه خدمات به مقصدهای مختلف به کار می گیرد. بسته به مسافتی که کالاها باید حمل شوند، تیم لجستیک این شرکت مناسب ترین کامیون ها را از ناوگان 70 خودروی خود برای اطمینان از تحویل به موقع و کارآمد تعیین می کند.