داستان ما

ما نسل سومي مي باشيم كه در صنعت غذايي كشور عزيزمان ايران فعاليت مي كنيم. نسل اول، ٩٥ سال پيش و مدتي بعد از شروع فعاليتهاي گسترده اكتشافات نفتي تصميم به مهاجرت از اصفهان به خوزستان گرفت تا از اين رونق اقتصادي پيش آمده استفاده نمايد. نام پدر بزرگم عبدالرسول ميثمي فرد، متولد ١٢٧٥ خورشيدي در اصفهان بود. ابتداي فعاليت وي به سال ١٣٠٠ خورشيدي يعني سه سال بعد از اتمام جنگ جهاني اول باز ميگردد. در اين دوران كه ضعف دولت مركزي بيشتر از پيش بود فعاليت اقتصادي بدون امنيت، براي سرمايه گذار مشكل اصلي آن دوران بود. البته اين مشكلات نمي توانست از شوق وي به امر توليد بكاهد. وي اندكي پس از فعاليت هاي كشاورزي در امر توليد غلات استراتژيك كشور ، اقدام به تاسيس اولين كارخانه توليد آرد مدرن آن دوران،در سال ١٣١٠ در استان خوزستان نمود تا زنجيره ارزش يا همان ارزش افزوده را در راستاي فعاليت خود كامل نمايد. ديري نگذشت كه واحد دوم آسياباني خود را ١٠ سال بعد در سال ١٣٢٠ و در كشاكش جنگ دوم جهاني كه كشور را به ورطه ي قحطي كشانده بود احداث و راه اندازي نمود تا بتوانند نياز غذايي جامعه آنجا را تامين نمايد.

بعد از درگذشت وي در تاريخ مهرماه ١٣٤٢، نسل دوم با بهره گيري از تجاربي كه پدر در امر توليد به ايشان انتقال داده بود، اقدام به احداث كارخانه ي آسياباني مدرن بنام آرد جنوب در سال ١٣٤٨ با بهره گيري از صنعت روز آلمان “مياگ” و سپس “بولر”سويس در استان خوزستان نمودند.

با پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ تحميلي، آن مجموعه مدرن آسياباني كه ١٠ سال از راه اندازي آن گذشته بود، به مدت ٨ سال و هر سال ٣٦٥ روز به توليد خود با توجه به خسارات ناشي از جنگ كه در محيط كارخانه حادث شده بود، به پشتيباني از جبهه ها بر حسب وظيفه ي ملي ميهني كمر همت گماشت كه جزو افتخارات نسل دوم اين گروه صنعتي مي باشد. اين مجموعه كه با ظرفيت ٦٠ تن درحدود ٥٠ سال پيش شروع به فعاليت كرد هم اكنون ٦٠٠ تن روزانه ظرفيت دارد.

با خاتمه جنگ تحميلي، و شروع دوران سازندگي جرقه ي توليد ماكاروني به روش تمام اتوماتيك و صنعتي و همچنين به منظور جلوگيري از واردات اين كالا از كشور تركيه، به ذهن نسل دوم اين خانواده يعني پدرم آقاي مرتضي ميثمي فرد زده شد كه حاصل آن احداث كارخانه هاي معظم تك ماكارون و آرداران بود. ايشان در قالب مشاركت با سه گروه اقتصادي ديگر اين دو مجموعه را كه از تكنولوژي روز اروپا ” بولر سويس” بهره گرفته بود در سال ١٣٧٣ در استان البرز احداث و در سال ١٣٧٦ به بهره برداري رساند.

 

آقاي مرتضي ميثمي فرد به مدت ١٨ سال مديريت اين دو مجموعه را بعهده داشت و ظرفيت توليد شركت توليدي تك ماكارون را از ٦٠ تن به ٤٠٠ تن در روز ارتقاء داد.

نسل سوم اين گروه صنعتي ، خواستگاه خود يعني خوزستان را بار ديگر جهت ادامه فعاليت خود در سال ١٣٨٨ انتخاب نمود و كارخانه ي معظم تكنان را با بهره گيري از مدرن ترين ماشين آلات روز اروپا جهت توليد انواع نان صنعتي به ظرفيت ٥٠ تن در روز احداث و در سال ١٣٩٢ به بهره برداري رساند. این مجموعه ی صنعتی که بزرگترین و مدرن ترین مجموعه ی  صنایع غذایی جنوب غرب کشور می باشد در حال حاضر مشغول راه اندازی پیشرفته ترین خط تولید نان تست روباتیک با بهره گیری از صنعت روز اروپا و همکاری با مشاوران کشور بلژیک و آلمان می باشد.

.

تك نان در حال حاضر روزانه ۷۰ تن انواع محصولات مشتق شده از آرد را در اين استان توليد مينمايد.

تندیس ها

صنايع غذایی تك نان جنوب دارای مجوزها و لوح تقدیر در زمینه صتایع غذایی میباشد.